Generalne Gubernatorstwo

Generalne Gubernatorstwo dla zajętych obszarów polskich (Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete) to pseudo-państewko utworzone 26 października 1939 roku na części Polski okupowanej przez Niemcy, której nie przyłączono wprost do Rzeszy “właściwej”. Twór o dosyć niejasnym statusie prawnym nawet w ramach Rzeszy. Z punktu widzenia prawa międzynarodowego był tworem nielegalnym, jednak miał pewne przymioty państwowości – oddzielny rząd, bank emisyjny, własną walutę, pocztę, a nawet polską policję.

mapa_ggMapka GG (stan po 1941)

Początkowo obejmowało obszar 95.000 km2. Od 1 sierpnia 1941 po dołączeniu Dystryktu Galicji powierzchnia zwiększyła się do 142.000 km2. Ludność GG liczyła około 12 milionów. Stolicą tego tworu był Kraków, gdzie była siedziba rządu i Banku Emisyjnego w Polsce. Nieco więcej informacji na temat pieniądza w GG  znajduje się w artykule Pieniądz.

Zainteresowanym historią tego tworu polecam stronę Generalgouvernement.pl

Na temat tego co się działo w GG napisano wiele, ale głównie zajmowano się aspektami martyrologicznymi. Niewiele jest jednak opracowań na temat życia codziennego, ekonomii, finansów czy gospodarki, a o długu publicznym tego tworu nie wiadomo prawie nic poza tym, że był. Nie udało mi się dotrzeć do żadnych kompletnych zestawień długu czy wielkości poszczególnych emisji. Znalazłem tylko fragmentaryczne wzmianki na ten temat.

Rząd Generalnego Gubernatorstwa emitował seriami bony skarbowe o terminach zapadalności od trzech do 5 lat. Emisje, które zapadły przed ucieczką Niemców zostały o dziwo terminowo wykupione, ale te których termin wykupu przypadał na rok 1945 i później już oczywiście nie. Nie były to z resztą papiery przeznaczone do szerokiego obiegu – oferowano je (zdaje się że pod mniejszym lub większym przymusem) różnego rodzaju instytucjom takim jak banki czy firmy.

0369
4% Schatzanweisung des Generalgouvernements 1.000.000 zloty

← Papiery