• Sklepik
  Oferta - Inventory
 • Papiery
  Papiery - Scripophily
 • Banki hipoteczne
  Banki Hipoteczne - Mortgage Banks
 • Pieniądz
  Pieniądz - Currency
 • mandzuria
  Non-Polish issues
 • Miejskie
  Obligacje miejskie i samorządowe - Municipal and provicial bonds
 • 2rp
  Polish government bonds - Polskie obligacje państwowe
 • Gdansk
 • Towarzystwa kredytowe
 • BGK
 • PBR

Papiery

Nieco informacji o moim pierwszym hobby (drugie to podróże, a trzecie to motocykl), czyli kolekcjonowaniu starych papierów wartościowych, które zbieram od wielu lat.

Po angielsku określane jest terminem “scripophily”, ale w języku polskim nie ma dobrego określenia na to czym się pasjonuję, zatem pozostańmy przy zbieraniu starych papierów wartościowych. Przy czym niekoniecznie muszą być bardzo stare, ale zdecydowaniu muszą być “papierowe”.

Kupię do zbioru stare papiery wartościowe, akcje, obligacje...

Jeśli trafiłeś tutaj bo masz jakieś stare papiery wartościowe i chcesz się ich pozbyć to prześlij mi krótki opis tego co masz wraz z oczekiwaną ceną. Chętnie kupię papiery, których w zbiorze nie mam. Uwaga: z zasady nie wyceniam papierów wartościowych “na odległość”!

Interesuje mnie wszystko co wiąże się z historią rynków kapitałowych, a zatem nie tylko typowe papiery wartościowe, ale też różnego rodzaju dokumenty bankowe (takie jak np. akredytywy czy dowody depozytowe), oraz wszelka merytoryczna literatura związana z  tym tematem, taka jak roczniki giełdowe, raporty roczne spółek akcyjnych, publikacje statystyczne, czasopisma o tematyce finansowej etc…). Aha, “merytoryczna” napisałem celowo, bo np. książki z obrazkami na których pokazywane są stare papiery wartościowe, ale które nie zawierają żadnych rzeczowych informacji, kompletnie mnie nie interesują.

Zbieram papiery polskie oraz obligacje zagraniczne, ale tylko rządowe. Czasami jednak zdarza mi się włożyć do zbioru jakiś inny dokument jeśli uznam go za interesujący. Nie będę jednak ukrywał, że papiery procentowe interesują mnie znacznie bardziej niż dywidendowe – dlatego zdecydowana większość informacji na tych stronach będzie dotyczyła różnego rodzaju obligacji, listów zastawnych etc. choć pewnie z czasem dodam coś i na temat akcji.

Jeśli ktoś jest zainteresowany tym tematem to zapraszam dalej 🙂

Uwaga:

 1. Każda pozycja jest zilustrowana, oczywiście jeśli kiedykolwiek miałem dostęp do dokumentu, który mogłem (sam !) zeskanować. Żaden ze skanów nie jest “pożyczany”.
 2. Nawet jeśli w danej grupie dostępny jest więcej niż jeden dokument, to w opisie jest zawsze tylko jedna ilustracja przykładowa – klikając na nią zostaniecie przeniesieni do galerii wszystkich dokumentów związanych z danym emitentem.
 3. Często do opisu dołączone są dodatkowe dokumenty (lub linki do nich) takie jak np. akty prawne związane z danym emitentem i/lub emisją.
 4. Całość jest systematycznie rozbudowywana i uzupełniana.

Polska pod zaborami

Kilka emisji które zdecydowanie przynależą do typowo polskich lub bardzo ściśle z Polską związanych choćby ze względu na obszar na jakim je emitowano czyli Królestwo Polskie oraz Królestwo Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim. Normalne em...

Obligacje II RP 1918-1939

Swego czasu opracowałem dosyć dokładnie temat polskich obligacji państwowych emitowanych w latach 1918-1939. W rezultatcie powstał (moim zdaniem kompletny) Katalog polskich obligacji państwowych II RP które były w obrocie w tamtych czasach. Nie z...

Obligacje PRL 1944-1989

Obligacje Polski Ludowej 1944-1989 Tytuł jest trochę nieprecyzyjny bo oficjalnie Rzeczpospolita Polska stałą się "Ludową" dopiero w konstytucji stalinowskiej uchwalonej 22 lipca 1952 roku, ale w literaturze cały okres powojenny do 1989 roku określ...

Bank Polski SA

Bank Polski SA utworzono 15 kwietnia 1924 roku jako spółkę akcyjną z kapitałem 100.000.000 złotych. Rozpoczął on działalność w dniu 28 kwietnia 1924 roku. Jest to tak zwany II Bank Polski. Jego prekursorem był Bank Polski założony przez Franciszka Ks...

Wolne Miasto Gdańsk

Wolne Miasto Gdańsk (Freie Stadt Danzig) powstało jako oddzielny podmiot prawa międzynarodowego w 1920 r. na mocy postanowień artykułów 100 do 108 Traktatu Wersalskiego zawartego w 1919 roku. Swoim zasięgiem obejmowało terytorium 1952 km2 zamieszkiwane w 1920 ...

Generalne Gubernatorstwo

Generalne Gubernatorstwo dla zajętych obszarów polskich (Generalgouvernement für die besetzten polnischen Gebiete) to p seudo-państewko utworzone 26 października 1939 roku na części Polski okupowanej przez Niemcy, której nie przyłączono wprost do Rzeszy...

Bank Gospodarstwa Krajowego

Bank Krajowy Królestwa Galicyi i Lodomeryi z Wielkiem Księstwem Krakowskiem (Landesbank für Koenigreich Gazlizien und Lodomerien mit Grossherzogtum Krakau) - powołany został do życia uchwałą Sejmu Krajowego Królestwa Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwe...

Państwowy Bank Rolny

Państwowy Bank Rolny – powstał w 1919 jako Polski Bank Rolny, przemianowany w 1921 na Państwowy Bank Rolny (PBR). Przedmiotem jego działalności było udzielanie kredytów krótkoterminowych i długoterminowych drobnym i średnim rolnikom – w znacznym stop...

Banki Hipoteczne

Banki hipoteczne instytucje komercyjne (spółki akcyjne) które statutowo były uprawnione do emisji listów zastawnych. Lokalnie zastępowały lub uzupełniały działalność Towarzystw Kredytowych.

Towarzystwa Kredytowe

Instytucje długoterminowego kredytu hipotecznego zorganizowane w formie towarzystw kredytowych ziemskich, miejskich lub przemysłowych. Towarzystwa Kredytowe Miejskie (TKM) i Ziemskie (TKZ): TKM w Warszawie, Zachodnio-Polskie TKM w Poznaniu, T...

Miasta i samorządy

Dłużne papiery emitowane przez miasta i samorządy - kolekcjonersko temat dla mnie bardzo ciekawy, bo tak jak w emisjach państwowych raczej nic mnie już nie zaskoczy, tak w tym obszarze od czasu do czasu pojawia się coś nowego, o czym wcześniej nie wie...

Obligacje zagraniczne

Trochę zagranicznych papierów rządowych - w Polsce poza mną ich chyba nikt nie zbiera, za granicą też obligacje nie cieszą się specjalną popularnością, no chyba że jakieś cwaniaki rozpętają kolejną spekulację, żeby wydymać naiwniaków (tak jak było z pap...

Spółki akcyjne

In statu nascendi... ale żeby nie było tutaj tak pusto to wstawiłem kilka obrazków akcji spółek włokienniczych [settings from https://blog.starepapiery.com/o-papierach/zagranica/] W przypadku banków akcyjnych ich akcje są czasami pokazane w galeri...

Pieniądz do 1939

Pieniądz na ziemiach polskich Pieniądz to podstawa ekonomiki, zatem zajmując się papierami wartościowymi warto mieć jakieś pojęcie o stosunkach pieniężnych panujących w danym okresie. Dlatego zamieszczam tutaj ogólne informację na ten temat - ze względu na kontekst (emisje papierów wartościowych które mnie interesują) obejmują one mniej więcej drugą połowę wieku XIX i wiek XX, czyli okres świetności obrotu papierami wartościowymi w ich normalnej postaci (normalnej, czyli materialnej).

Pieniądz po 1939

Pieniądz na ziemiach polskich Część II - od 1939 roku po czasy współczesne Na początku września 1939 roku Bank Polski ewakuował się wraz z personelem i prawie całym zapasem złota przez Rumunię do Francji, a później do Wielkiej Brytanii. Pomimo ewakuacji banku centralnego jego banknoty nadal pozostawały w obiegu na terenie Polski w jej granicach z 31 sierpnia 1939 roku - ostatecznie wycofano je w 1940 roku. Obywało się to różnie w zależności od tego, kto dany obszar zajął.

Powiązane wpisy

Wpisy i artykuły dotyczące papierów wartościowych i tematów z nimi związanych.

"Papierowe" linki

Linki do stron związanych z papierami wartościowymi    

Literatura tematu

Lista źródeł pisanych (papierowych i elektronicznych) z których korzystałem i do których mam dostęp. Coś w rodzaju bibliografii choć liczba informacji jest ograniczona z uwagi na sposób prezentacji na stronie. Lista liczy prawie 1500 pozycji. Jeśli j...