Miasta i samorządy

Dłużne papiery emitowane przez miasta i samorządy – kolekcjonersko temat dla mnie bardzo ciekawy, bo tak jak w emisjach państwowych raczej nic mnie już nie zaskoczy, tak w tym obszarze od czasu do czasu pojawia się coś nowego, o czym wcześniej nie wiedziałem, albo też wiedziałem, ale nie widziałem, tak jak np. złotowa obligacja konwersyjna miasta Wilna wydana w zamian obligacji rublowych z 1901 roku.

← Papiery