Wolne Miasto Gdańsk

Wolne Miasto Gdańsk (Freie Stadt Danzig) powstało jako oddzielny podmiot prawa międzynarodowego w 1920 r. na mocy postanowień artykułów 100 do 108 Traktatu Wersalskiego zawartego w 1919 roku. Swoim zasięgiem obejmowało terytorium 1952 km2 zamieszkiwane w 1920 roku przez około 350 tysięcy osób. Do 1939 roku ludność WM Gdańska wzrosła do około 388 tysięcy i była w przeważającej większości niemieckojęzyczna. Według różnych szacunków odsetek ludności polskiej wynosił od 9 do 13%.

Wolne Miasto Gdańsk posiadało własny hymn, flagę, herb, pocztę, bank emisyjny i walutę (o walucie Wolnego Miasta Gdańska czytaj tutaj: Pieniądz do 1939), a także wydawało własne paszporty. Nie było jednak państwem w pełni samodzielnym  – jako protektorat Ligi Narodów pozostawało w unii celnej z Polską, która zarządzała także kolejami na terytorium Wolnego Miasta i miała prawo do ustanowienia własnej komunikacji pocztowej. Powołano także Radę Portu i Dróg Wodnych, w której znalazło się po pięciu przedstawicieli Polski i Wolnego Miasta Gdańska.Banki polskie miały też udziały w kapitale założycielskim Banku Gdańskiego.

Obligacje Wolnego Miasta Gdańska

Poszczególne emisje obligacji Wolnego Miasta sa omówione szczegółowo w angielskiej wersji artykułu – takie było źródło (London Stock Exchange Yearbook), a nie mam czasu, żeby to tłumaczyć na Polski. Żeby zobaczyć zawartość, zmień język witryny klikając na odpowiednią flagę po prawej stronie.

 

0229
Ł 500 Municipality of Danzig 7% Mortgage Loan of 1925

← Papiery