Polska pod zaborami

Kilka emisji które zdecydowanie przynależą do typowo polskich lub bardzo ściśle z Polską związanych choćby ze względu na obszar na jakim je emitowano czyli Królestwo Polskie oraz Królestwo Galicji i Lodomerii z Wielkim Księstwem Krakowskim. Normalne emisje rządowe państw zaborczych (Austro-Węgier, Rosji i Niemiec) są ujęte w sekcji zagranicznej, jako że z założenia nie były przeznaczone dla polskich prowincji tych państw, choć oczywiście obiegały na całym obszarze, zatem i na terenach rdzennie polskich.

Osobiście uważam szczególnie te wczesne emisje za mało “atrakcyjne” z kolekcjonerskiego punktu widzenia z tego prostego powodu, że prawie nic z nich się nie zachowało, zatem nie bardzo jest co zbierać. Poza tym jak się coś pojawia to osiąga moim zdaniem nieracjonalnie wysokie ceny, zatem aktywnie nie szukam tego typu papierów, ale jak od czasu do czasu coś się “przypałęta” to wtedy zostaje w zbiorze.

0099200 złotych, obligacja bezprocentowa z 1833 roku

Na szczególną uwagę zasługują emisje Królestwa Galicji i Lodomerii – za te papiery Państwo Polskie wzięło odpowiedzialność i pod pewnymi warunkami można je było wymienić na obligacje 5% państwowej pożyczki konwersyjnej z 1924 roku. Wynikało to zarówno ze zobowiązań traktatowych (cały dług państwowy po byłych Austro-Węgrzech podzielono mniej więcej pro-rata na te kraje, które powstały na terenach byłej monarchii Habsburgów, lub objęły część terytorium tego państwa w posiadanie), jak i ze względów praktycznych – Austro-Węgry przestały istnieć (w przeciwieństwie do Rosji czy Niemiec), a praktycznie cała Galicja znalazła się w granicach Polski.

← Papiery